25 Tachwedd 2021

 

Noddir gan

Rhuo ymlaen neu ei adael ar ôl - Ynni Adnewyddadwy yn y 2020au

Mae mater yr hinsawdd ac argyfyngau naturiol bellach yn rhan o ymwybyddiaeth y cyhoedd. Yng Nghymru, rydym wedi arwain y byd wrth sefydlu egwyddorion clir sy’n arwain effaith gweithredoedd heddiw ar ganlyniadau yfory trwy Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Sut ydym yn symud ymlaen i droi’r egwyddorion hyn yn gamau gweithredu a beth nawr y blaenoriaethau ynni allweddol ar gyfer y 2020au? Mae ein panel yn ystyried y farn o 2020.

Seilwaith ynni ar gyfer sero net

Gyda goruchafiaeth gynyddol ynni adnewyddadwy a charbon isel, mae mwy o frys i sicrhau y gall seilwaith y system ynni ddarparu ar gyfer nodweddion ac argaeledd ffynonellau ynni lluosog i wasanaethu gofynion newidiol y sectorau gwres, trafnidiaeth a diwydiannol. Sut ydyn ni’n deall ac yn cadw i fyny â’r newidiadau sy’n digwydd o’n cwmpas i wneud y gorau o’n rhwydweithiau ynni?  Byddwn hefyd yn ystyried yr effaith y mae argyfyngau hinsawdd a natur yn ei chael ar y system ynni sy’n dod i’r amlwg, ei siâp a’i chwmpas, a sut mae’n berthnasol i bobl a’r amgylchedd.

Delweddu llwyddiant Cymru

Sut mae Cymru yn ei gosod ei hun fel cynnig deniadol ar gyfer buddsoddi mewn ynni ar ôl Brexit? A yw buddsoddwyr yn gweld ymyriadau’r llywodraeth yn ddefnyddiol neu’n gynyddol ansefydlog a sut ydyn ni’n sgwario cyfraniad cyfalaf sy’n cymryd risg gyda chynnydd system ynni ddatganoledig, ddemocrataidd sy’n atebol i neb? Sut ydyn ni’n cyflymu cyflymder y buddsoddiad yng Nghymru a sut ydyn ni’n trefnu’r offer sydd ar gael inni i gyflawni datblygiad economaidd?