22 Ebrill 2021

Ticio, ticio, ticio

Mae mater yr hinsawdd ac argyfyngau naturiol bellach yn rhan o ymwybyddiaeth y cyhoedd. Yng Nghymru, rydym wedi arwain y byd wrth sefydlu egwyddorion clir sy’n arwain effaith gweithredoedd heddiw ar ganlyniadau yfory trwy Ddeddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Sut ydym yn symud ymlaen wrth droi’r egwyddorion hyn yn gamau gweithredu a beth nawr y blaenoriaethau ynni allweddol ar gyfer y 2020au? Mae ein panel yn ystyried y farn o 2020.

Cysylltydd fector

Gyda goruchafiaeth gynyddol ynni adnewyddadwy a charbon isel, mae mwy o frys i sicrhau y gall seilwaith y system ynni ddarparu ar gyfer nodweddion ac argaeledd ffynonellau ynni lluosog i wasanaethu gofynion newidiol y sectorau gwres, trafnidiaeth a diwydiannol. Sut ydyn ni’n deall ac yn cadw i fyny â’r newidiadau sy’n digwydd o’n cwmpas i wneud y gorau o’n rhwydweithiau ynni?

Twf, buddsoddiad a pherchnogaeth

Sut mae Cymru yn ei gosod ei hun fel cynnig deniadol ar gyfer buddsoddi mewn ynni ar ôl Brexit? A yw buddsoddwyr yn gweld ymyriadau’r llywodraeth yn ddefnyddiol neu’n gynyddol ansefydlog a sut ydyn ni’n sgwario cyfraniad cyfalaf sy’n cymryd risg gyda chynnydd system ynni ddatganoledig, ddemocrataidd yn atebol i neb? Sut ydyn ni’n cyflymu cyflymder y buddsoddiad yng Nghymru a sut ydyn ni’n trefnu’r offer sydd ar gael inni i gyflawni datblygiad economaidd?