1030: Coffi a chofrestru

1100: Cyfarfod Llawn: Ticiwch, ticiwch, ticiwch

o Twitter icon
linkedin

Prif Anerchiad

 

Twitter icon
linkedin

Dr Christina Demski

Canolfan Newid Hinsawdd a Thrawsnewidiadau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd

“Derbyn y cyhoedd ac ymddygiad tuag at ynni adnewyddadwy”

1240: Cinio rhwydweithio

1340: Cysylltydd fector

 

 

Jianzhong Wu

Athro Systemau Ynni Aml-Fector a Phennaeth Adran neu Beirianneg Drydanol ac Electronig, Prifysgol Caerdydd

1510: Coffi

1530: Twf, buddsoddiad a pherchnogaeth

Twitter icon
linkedin

Sarah Merrick

Prif Swyddog Gweithredol a Sylfaenydd, Ripple Energy

 

1700: Diwedd y gynhadledd