Noddwyr

Hoffem ddiolch i'n noddwyr, mae rhai o'r ymarferwyr a gweledyddion blaenllaw yn y sector

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i weithio tuag at Gymru sero net.

Mae Cymru’n cefnogi ymchwil a datblygu trwy’r diwydiant a’r byd academaidd gyda’n hymchwilwyr sy’n arwain y ffordd mewn sawl maes ynni ac amgylchedd allweddol. Mae hyn yn cynnwys Sefydliad Ymchwil Systemau Ynni Prifysgol Caerdydd lle mae’r ffocws yn integreiddio systemau ynni adnewyddadwy i’r rhwydwaith cenedlaethol.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol ar draws y sector preifat, y sector gwirfoddol a’r trydydd sector ynghyd ag academia i lunio polisi a strategaeth glir i ddarparu ystod o fuddion i Gymru.

Edrychwn ymlaen at glywed eich meddyliau yn y digwyddiad hwn i ymhellach y ddadl yn yr ardal gyffrous hon. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn Smart Living, Cymorth Arloesi, Twf Gwyrdd Cymru ac Ynni Lleol, neu ffoniwch 03000 6 03000